Proposta didàctica

Geografia interactiva

Pedagogia de les eines de Geointeractiva

Per què Geointeractiva

Geointeractiva és una aplicació pensada per a un aprenentatge interactiu i allunyat d'un model curricular memorístic. Les eines permeten un ús adaptatiu dels elements de treball disponibles sota el criteri del mateix usuari.

És una eina digital que promou la creativitat en l'àmbit de la geografia i la cartografia, així com en altres disciplines, oferint una interacció crítica i creativa; Geointeractiva és un entorn en línia de treball on la creativitat i el judici crític permeten una complicitat activa entre els usuaris, la informació i els suports gràfics.

L'app compta amb una base de dades enriquida i actualitzada amb més de 70.000 topònims, dades estadístiques, gràfiques i contingut multimèdia.

Encara que l'aplicació ha estat creada per a l'ús pedagògic, i tots els elements que la componen han estat pensats per a facilitar tant l'aprenentatge de l'alumne com la impartició de les matèries, l'usuari pot configurar i editar les dades i plasmar-les en un mapa que podrà ser guardat i compartit amb altres usuaris o utilitzat per a una presentació escolar, acadèmica o d'interès professional.

Com a suport digital i gràfic, és un recurs educatiu de geografia interactiva que no es limita a aquesta matèria sinó que permet un ús transversal dels seus continguts i que comprèn diferents i nombroses àrees del coneixement humà.

El disseny de la cartografia està pensat des d'un ús educatiu i no en un sentit estrictament tècnic. D'aquesta manera, tant els menús de l'aplicació com els elements propis de cada mapa, s'han dissenyat d'una manera atractiva perquè l'estudiant aprengui d'una manera intuïtiva la cartografia de qualsevol regió del món.

Geointeractiva és una aplicació feta a mida per a qualsevol persona amb un interès en un entorn de mapes interactius. Estem afegint contínuament eines i funcions per seguir millorant l'experiència de l'usuari.

Mapes a la teva mida

Crea, edita i comparteix els teus mapes

L'aplicació disposa d'un menú d'eines per configurar i editar els mapes que s’hi allotjen; pots dibuixar línies i polígons, situar marcadors (enclavaments geolocalitzats) o inserir les teves imatges i estils per transformar el mapa i personalitzar-lo al teu gust.

Els mapes creats per Geointeractiva es visualitzen mitjançant una estructura de capes en què cada element físic o polític pot ser activat o desactivat en funció de la interacció que l'usuari requereixi. Pots elaborar un mapa i combinar la informació desitjada utilitzant les capes i subcapes que permeten mostrar o ocultar qualsevol àrea del mapa.

A més dels mapes vectorials creats per l'equip de Geointeractiva, l'app permet importar mapes i interactuar amb dades cartogràfiques de codi obert (Open Maps, Stamen, NASA, etc.).

Pots importar les teves pròpies dades (drag and drop) per generar representacions gràfiques qualitatives (mapes temàtics) o quantitatives (mapes estadístics), o projectar rutes als teus llocs de la Terra preferits, o recrear una presentació multimèdia dels teus viatges realitzats. També és possible importar o exportar arxius georeferenciats en diferents formats (KML / KMZ, GPS / GPX, GML i GeoJSON / TopoJSON).

Pots guardar la sessió quan vulguis i compartir-la o continuar des de l'últim punt en el qual la vas deixar; el software permet que els mapes que l'usuari realitza siguin exportats i compartits amb altres usuaris de Geointeractiva, a les RRSS o fins i tot inserits com PDF en un altre lloc web.

Una eina educativa

Crea, usa i comparteix els teus mapes en entorns acadèmics i domèstics

Les diferents funcions de Geointeractiva potencien la usabilitat del mapa respecte del mapa convencional i milloren l'experiència professor-alumne, sent adaptable a un espai d'intranet i dissenyat amb tecnologia WebGL que destaca per la seva versatilitat d'ús, el seu maneig senzill i per les funcionalitats que van més enllà de l'àmbit estrictament cartogràfic.

 • Els mapes de Geointeractiva permeten l'edició i personalització de les zones seleccionades basant-se en les necessitats de l'usuari. Pots crear un mapa temàtic d'un període històric i situar referències multimèdia perquè els altres usuaris interactuïn amb un mapa personalitzat en funció de les necessitats educatives o acadèmiques. L'aplicació també permet realitzar múltiples mesuraments sobre els mapes: El càlcul es pot fer en quilòmetres o en milles, i el canvi d'unitat de mesura es pot configurar des del mateix menú.
 • Amb compatibilitat amb els principals sistemes operatius (PDI/Interactive Blackboard, MS Windows, Mac OS (iOS) i Android), Geointeractiva és una aplicació web que s'adapta a tot tipus de pantalles (pissarres digitals, telèfons intel·ligents/tauletes, monitors 4K,etc.), però, ja que l'aplicació ha estat desenvolupada inicialment per al seu ús des d'ordinadors, per ara no es recomana la seva utilització en pantalles de menor format donat que encara no ha estat adaptada per a això.
 • Possibilitat d'imprimir els mapes tant en la manera "captura de pantalla" com en formats tipus plantilla (mapa polític, mapa físic) en concordança amb els models de mapa en paper per a una impressió fàcil. Pots imprimir els teus mapes i crear còpies per a treballar sobre ells.

Funcionalitats de l'app

Menú de Capes

El Menú de Capes constitueix el cos de la cartografia original de Geointeractiva. La seva estructura ha estat dissenyada amb el propòsit didàctic de facilitar l’enteniment sobre com es construeix un mapa amb les seves capes cartogràfiques. Aquest menú permet crear mapes amb combinacions úniques de capes.

Els elements cartogràfics físics i polítics del mapa es poden combinar sobre la base de la necessitat. Cada element cartogràfic (por ej. caps i puntes / relleu costaner) és distingible de les seves diverses parts cartogràfiques (color, punt, text i línia). Els elements seleccionats sempre es mostraran accessibles des del Menú d'Eines i es poden combinar amb altres capes externes i personalitzades per l'usuari.

L'usuari pot utilitzar el mapa per capes i crear un mapa mut físic, un altre de polític, una combinació de tots dos, o un mapa només amb topònims, un altre amb icones, etc.

Menú Mapes

En el menú Mapes s'allotgen totes les categories de mapes de les quals disposa l'usuari, és a dir, els mapes de Geointeractiva (tant els mapes originals com els mapes creats, editats i guardats per l'usuari), els mapes en arxius d'imatge d’Edigol Ediciones i els mapes de codi obert.

El menú mostra diversos mapes de codi obert allotjats per defecte a tall d'exemple: La cartografia de codi obert (cartografía open source) és un projecte de cartografia col·laborativa, lliure i gratuïta a escala mundial. Són bases cartogràfiques que poden ser compartides i editades per qualsevol usuari, amb informació física i política de tot el món fins a arribar a un nivell de detall de planimetria urbana (plànols de carrers) en la seva escala més gran, utilitzant els 22 nivells de zoom predefinits per tota la Terra.

Sobre les capes dels mapes de codi obert no es poden superposar les capes de planimetria dels mapes de Geointeractiva, però sí que es poden generar i aplicar marcadors, georeferenciar les dades d'un fitxer CSV i usar les eines.

Llegenda

Situada a la part inferior dreta del mapa, la llegenda dinàmica mostra certs elements situats en el mateix i totes les capes d'interès geogràfic i cartogràfic. Així mateix, aquesta eina permet discriminar la visualització de les poblacions segons els seus habitants.

Cercador

El Cercador té dues opcions bàsiques; buscar i mostrar al mapa els topònims de la base de dades i el cercador de coordenades, que permet introduir les coordenades geogràfiques de latitud i longitud i localitzar-les en el mapa.

Mesurament i Magnitud

 • Mesurament: permet mesurar longituds en línia recta en quilòmetres o milles establint les etapes d'un itinerari cada vegada que fem un clic de ratolí, i calcular àrees unint el punt inicial i el final dels segments dibuixats amb la possibilitat de guardar les dues mesures com a objectes d'una capa interactiva. Pots mesurar distàncies entre poblacions, fronteres, rutes, cursos d'aigua, o de qualsevol recorregut en línia recta així com contorns i àrees de qualsevol superfície i comparar-los entre si: continents, països, regions, departaments, municipis, llacs, sistemes muntanyosos , etc.
 • Polígon: aquesta eina permet crear àrees poligonals mitjançant la unió de punts.
 • Regió: activant aquesta eina, que funciona de manera anàloga a la de Polígon:, pots comparar l'àrea i la forma entre dos països de latituds distants entre si, arrossegant i modificant la seva latitud, i observar la distorsió que es produeix a causa de la projecció Pseudomercator que emprem en els mapes de Geointeractiva. Per exemple, arrossegar Groenlàndia a una zona equatorial reduirà considerablement la seva grandària i comprovarem que la seva superfície real és equivalent a la d'altres països equatorials de mida aparent més reduïda.

Marcadors

Els Marcadors són una eina que permet a l'usuari posar objectes per georeferenciar punts sobre la superfície de la terra al mapa. És també una eina gràfica i audiovisual de presentació: Els marcadors poden ser editats, i agrupats segons una categoria, per tal de crear un format de presentació, i el professor, l'alumne o el professional pot crear el seu propi mapa desitjat.

Mapes estadístics i temàtics

Aquesta eina permet realitzar gràfiques qualitatives (mapes temàtics) o quantitatives (mapes estadístics), projectar els mapes ja creats i guardats per l’usuari o bé carregar els mapes que Geointeractiva proposa. En seleccionar "crear mapa estadístic" o "crear mapa temàtic" s'obre el Menú editor on es podrà treballar l'acció desitjada. Els mapes que s'ofereixen per defecte conformen una part fonamental del producte ja que aporten una informació de base sobre la qual podem observar la interacció de l'ésser humà amb el territori, establir comparacions, postular hipòtesis d'estudi i de projectes, així com analitzar causes i efectes per a l'adopció final de criteris informats i responsables davant de la realitat que exposa la geografia econòmica i humana.

Jocs

Comença jugant amb els jocs predeterminats o bé crea'ls tu mateix. Podràs establir preguntes de capes físiques i polítiques de cada un dels mapes o bé preguntar sobre dades estadístiques procedents de l'eina de mapes estadístics i temàtics. Hi ha tres tipus de jocs:

 1. Arrossegar topònims i situar-los al mapa
 2. Escriure topònims
 3. Arrossegar dades estadístiques procedents de les taules de dades creades per Geointeractiva o per l'usuari

Goma

Permet eliminar qualsevol element de mapa generat per l'usuari.

Guardar la sessió

Aquesta funció permet guardar els mapes i compartir-los amb altres usuaris de Geointeractiva o altres xarxes socials.

Historial de Capes

Aquesta funció, allotjada al Menú Editor, mostra en temps real el nombre de capes que mostra al mapa, i permet actuar en aquestes capes activant o desactivant la seva visualització.

Espais de l'app Geointeractiva

L'accés a l'app és online (Geointeractiva), bé com a botó o com a giny incorporat a l'espai virtual (com pot ser Moodle) de qualsevol centre acadèmic (universitats, escoles, centres de recerca , etc.). Aquesta funció per a aules virtuals o intranets també facilita l'accés i la integració de l'app en l'entorn escolar i de treball.

Esquema d'eines

Aula Interactiva

Aquest espai està pensat perquè l'usuari Académic pugui compartir mapes i realitzar tasques en grup.

Compte

Espai on l'usuari pot gestionar les preferències de l'aplicació així com visualitzar o modificar la seva subscripció.

Mapes

Emmagatzema i mostra tots els mapes als quals la teva subscripció et dóna accés, així com els mapes guardats o compartits amb altres usuaris. El professor o el professional, per exemple, podrà seleccionar si un mapa el desitja mantenir en privat a la seva sessió o si desitja compartir-lo amb els seus alumnes o col·legues mitjançant l'Aula Interactiva.

Fòrum

El Fòrum és un espai tipus blog on els usuaris poden contactar amb l'equip de Geointeractiva per notificar qualsevol problema o fer qualsevol pregunta pel que fa a l'aplicació

 

.* També, al Fòrum, cada usuari és lliure d'obrir un nou fil per proposar, estendre i parlar sobre els mapes compartits i creats a Geointeractiva.

 

*L'equip de Geointeractiva és responsable de solucionar qualsevol problema en un marge de temps no major a 48 hores.

Perfil

Espai on editar la informació personal de l'usuari, dades de pagament o tipus de subscripció.

Esquema tècnic de l'app

La base de dades allotja diferents capes de mapes, topònims i dades estadístiques, i els serveix en format Mapbox Vector Tile i JSON, i també emmagatzema les dades dels usuaris així com els seus mapes personalitzats.

El servidor s'ha desenvolupat en PHP i fa d'intermediari entre el client i la base de dades, gestionant les sessions de cada usuari.

El visor cliente s'ha desenvolupat en HTML5 i Javascript, i es connecta de forma segura (HTTPS) al servidor de Geointeractiva per descarregar les capes que es visualitzen a l'app cliente.

En la programació de l'app s'ha potenciat la navegació fluida i la càrrega ràpida de tota la informació gràfica i alfanumèrica mitjançant l'òptim desplaçament pels mapes, i un ús suau entre els zooms del visor.

Geointeractiva utilitza la tecnologia WebGL com a motor de renderització, que permet a l'usuari visualitzar gràfics renderitzats per maquinari, augmentant considerablement el rendiment de l'aplicació. A més, l'app és compatible amb tots els navegadors actuals, sense requerir cap plugin o complement extern. L'app s'ha desenvolupat en HTML5, CSS3 i Javascript, i és compatible amb dispositius mòbils i tauletes, utilitzant les capacitats multitàctils dels diferents dispositius.

Els mapes s'exporten en format vectorial (Mapbox Vector Tile); això els diferencia dels formats d'imatges (píxels o mapes de bits) i permeten que l'app acceleri el temps de càrrega optimitzant la interactivitat del mapa.

Les bases cartogràfiques tenen una estructura vectorial en origen que possibilita combinar la precisió gràfica amb les diverses variacions de la seva escala en funció de la cobertura geogràfica representada: el món, els continents, els països, les regions, etc.

La informació cartogràfica ha estat ajustada, processada i finalment composta utilitzant diversos sistemes d'informació geogràfica (GIS) i també aplicatius específics de cartografia implementats en programes de dibuix vectorial.

Les bases territorials genèriques del mapamundi i de tots els continents s'han obtingut a partir dels mapes de domini públic de Natural Earth Data. Totes les dades vectorials estan perfectament integrats en la nostra aplicació i l'escala base utilitzada és 1: 10.000.000.

Les bases cartogràfiques es georreferencien utilitzant el sistema geodèsic mundial (WGS84) com datum o origen de les coordenades geogràfiques, i es reprojecten en cada mapa mitjançant una variant de la projecció Mercator, la Pseudomercator (EPSG: 3857). Aquest és el sistema de coordenades projectat utilitzat per renderitzar mapes en la majoria d'aplicacions cartogràfiques de visualització web.

La projecció Pseudomercator utilitza el desenvolupament esfèric de coordenades el·lipsoidals, té una àrea d'ús que abasta entre els 85.06º Nord i els 85.06º Sud, i compta amb dos eixos de coordenades principals: el meridià de Greenwich i el paral·lel de l'Equador. Com tota projecció cilíndrica, permet traçar adreces Nord-Sud i Est-Oest, sempre com a línies rectes (verticals o horitzontals). També permet traçar distàncies loxodròmiques (el que permet traçar i mantenir un rumb constant en la navegació, que apareix com una línia recta al mapa), i mantenir les formes i els angles dels diferents elements representats en la superfície terrestre.

El contingut gràfic s'estructura en diverses capes d'informació dividides en àrees temàtiques: mapes físics, polítics, temàtics, estadístics, i com a capes opcionals també es poden visualitzar mapes procedents de bases externes de codi obert com OpenStreetMap, Openweathermap, cartografia de la NASA , Waymarkedtrails, mapes de Design Stamen, etc.

Amb la intenció de permetre-li a l’usuari una interacció i personalització dels mapes, l'app ofereix la possibilitat d'importar dades georeferenciades en format CSV, GPS o GPX per mostrar dades estadístiques, rutes o mapes de punts. Això li permetrà geolocalitzar i representar en els mapes qualsevol registre que tingui assignada una coordenada geogràfica.

Geointeractiva conté una base de dades de més de 70.000 topònims i registres que s'actualitzen i amplien constantment. La majoria d'aquestes dades procedeixen de la base de dades de GeoNames (www.geonames.org) prèvia selecció, processament i integració per part de l'equip de Geointeractiva, així com d'estudis de dades quantitatives (estadístiques) d'institucions i departaments governamentals, i associacions i ens d'àmbit local, regional, nacional i internacional.

Usuaris segons subscripció

Tipus d'usuaris

Individual & Individual Plus

Les subscripcions individuals tenen un límit d'usuaris amb els quals poder compartir una sessió. D'aquesta manera, l'usuari Individual podrà accedir als mapes de Geointeractiva, i als mapes que altres usuaris hagin publicat i allotjat al Fòrum. L'usuari Individual Plus pot, a més, gestionar rols (admin*) per generar una Aula Interactiva** privada amb un límit de tres usuaris en una sessió compartida.

Acadèmic & Acadèmic Plus

Respon a un compte amb una subscripció vinculada a un Admin i aquest a un Superadmin. Només els usuaris “Acadèmic” tenen la capacitat d'allotjar i compartir mapes a l'espai ‘Aula Interactiva’.

 

 • Aula Interactiva: A l'espai 'Compte" els usuaris amb una subscripció “Acadèmic” disposen de l'espai "Aula Interactiva'. En aquest, es desplegaran els cursos que la seva institució comprèn i dins de cada curs podrà veure i accedir als mapes que hagi creat i nombrat qualsevol Admin de la seva institució
 •  

 • Admin/Superadmin: Aquestes subscripcions responen a comptes vinculats de trenta o més usuaris, i estan pensades per a col·lectius acadèmics i professionals. Mentre que l'usuari Acadèmic pot habilitar un grup de fins a trenta usuaris, l’Acadèmic Plus pot generar tants usuaris com hagi contractat amb Geointeractiva, de forma personalitzada i a la seva mida.

Admin & Super admin*: Els tipus d'administradors s'han creat per atorgar-li un paper de gestió a les institucions/entitats que comprenguin grups d'alumnes/professionals d'un centre/col·lectiu o centres/col·lectius d'una xarxa. D'aquesta manera poden seleccionar i habilitar els grups d'alumnes/professionals o centres/col·lectius que podran usar l'app Geointeractiva. Aquells Admin & Super admin que vulguin generar activitats a l'Aula Interactiva podran seleccionar els usuaris, classes, cursos, centres o campus amb els quals voleu compartir les sessions o els mapes creats.

Aula Interactiva**: A l'espai El meu compte, els usuaris amb una subscripció "Acadèmic" i "Acadèmic Plus" trobaran l'espai Aula Interactiva. En aquest espai es desplegaran els cursos als quals la seva institució té accés i dins de cada grup, curs, centre o campus podrà veure i accedir als mapes que hagi creat i anomenat qualsevol Admin de la seva institució.

Et convidem a rebre la newsletter de Geointeractiva perquè estiguis al corrent de les últimes actualitzacions i les novetats per venir.